லாஸ்டிவ்வியா வெண்ணெய் குக்கீகள் – இதில் முட்டை இல்லை, சர்க்கரை இல்லை

151.00 ஜிஎஸ்டி உட்பட

எங்கள் வெண்ணெய் குக்கீகள் சிறந்த தரமான கோதுமை மாவு, உயர் தரமான ஸ்டீவியா இனிப்பு, தரமான பண்ணை வெண்ணெய் ஆகியவற்றைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. எங்கள் வெண்ணெய் குக்கீகளில் முட்டைகள் இல்லை குக்கீகள் சர்க்கரை இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுகின்றன. எங்கள் குக்கீகள் புத்துணர்வை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் சிறப்பு உணவுதர பாட்டில்களில் கொடுக்கப்படுகின்றன.

Out of stock

Description

லாஸ்டிவியா ஜீரோ சர்க்கரை வெண்ணெய் குக்கீகள் 97% ஸ்டீவியா ரெப்-ஏ ஸ்வீட்னருடன் தயாரிக்கப்படுகின்றன. புதிய பணஂணை வெண்ணெய் கொண்டு செய்யப்படுகிறது. இதில் வனஸ்பதி இல்லை. முட்டைகள் எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை. 100% சைவம். எங்கள் வெண்ணெய் குக்கீகள் சிறந்த தரமான கோதுமை மாவு, உயர் தரமான ஸ்டீவியா இனிப்பு, தரமான பண்ணை வெண்ணெய் ஆகியவற்றைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. எங்கள் குக்கீகள் புத்துணர்வை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் சிறப்பு உணவுதர பாட்டில்களில் கொடுக்கப்படுகின்றன.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.