லாஸ்டிவ்வியா சாக்லேட் குக்கீஸ். முட்டை இல்லை, சர்க்கரை இல்லை

151.00 ஜிஎஸ்டி உட்பட

எங்கள் சாக்லேட் குக்கீகள் சிறந்த தரமான கோதுமை மாவு, உயர் தரமான ஸ்டீவியா இனிப்பு, தரமான பண்ணை வெண்ணெய் ஆகியவற்றைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. எங்கள் சாக்லேட் குக்கீகள் முட்டை இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுகின்றன குக்கீகள் சர்க்கரை இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுகின்றன. எங்கள் குக்கீகள் புத்துணர்வை உறுதிப்படுத்த சிறப்பு உணவு தர கொள்கலன்களில் வருகின்றன.

Out of stock

Description

லாஸ்டிவ்வியா ஜீரோ சர்க்கரை சாக்லேட் குக்கீஸ் 97% ஸ்டீவியா ரெப்-ஏ ஸ்வீட்னெர் மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்றன. புதிய பணஂணை வெண்ணெய் கொண்டு செய்யப்படுகிறது. இதில் வனஸ்பதி இல்லை. முட்டைகள் எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை. 100% சைவம். எங்கள் சாக்லேட் குக்கீகள் சிறந்த தரமான கோதுமை மாவு, உயர் தரமான ஸ்டீவியா இனிப்பு, தரமான பண்ணை வெண்ணெய் ஆகியவற்றைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. எங்கள் குக்கீகள் புத்துணர்வை உறுதிப்படுத்த சிறப்பு உணவு தர கொள்கலன்களில் வருகின்றன.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.