லாஸ்டிவ்வியா சாக்லேட் கேக் கலவை ஐசிங்குடன்

422.00 ஜிஎஸ்டி உட்பட

லாஸ்டிவ்வியா சாக்லேட் கேக் கலவையுடன் உங்களுகே சொந்தமான சுவையான சாக்லேட் கேக்கை உங்கள் வீட்டிலேயே உருவாக்கலாம். அருமையான சாக்லேட் கேக்கிற்கு எங்கள் சமையலறை பிரிவில் எங்கள் செய்முறை வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும். இது அதிக ஈரப்பதம் மற்றும் லேசான அமைப்புடன் குறைந்த கலோரிகளைக் கொண்ட அருமையான சாக்லேட் கேக் கலவையாகும். இதில் சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்டவில்லை. சர்க்கரை இல்லாமல் மற்றும் ஆழமான சாக்லேட் சுவை பெற பொருட்கள் சரியாக சமப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வாங்குங்கள் மகிழுங்கள்.

Description

லாஸ்டிவ்வியா சாக்லேட் கேக் கலவையுடன் உங்களுகே சொந்தமான சுவையான சாக்லேட் கேக்கை உங்கள் வீட்டிலேயே உருவாக்கலாம். அருமையான சாக்லேட் கேக்கிற்கு எங்கள் சமையலறை பிரிவில் எங்கள் செய்முறை வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும். இது அதிக ஈரப்பதம் மற்றும் லேசான அமைப்புடன் குறைந்த கலோரிகளைக் கொண்ட அருமையான சாக்லேட் கேக் கலவையாகும். இதில் சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்டவில்லை. சர்க்கரை இல்லாமல் மற்றும் ஆழமான சாக்லேட் சுவை பெற பொருட்கள் சரியாக சமப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வாங்குங்கள் மகிழுங்கள்.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.